HHTQ.XYZ Vietsub MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhtqtm.xyz

Tên miền vĩnh viễn: hhtqtm.com

Tên miền cũ:

Tổng số phim: 80

Phim 2D: 4

Phim 3D: 76

Phim lẻ: 3

Phim bộ: 77

Đang cập nhật: 46

Hoàn thành: 34

Tổng số bình luận: 1,838

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 99/84

Tổng số đạo hữu: 332

Phàm Nhân: 176

Luyện Khí Kỳ: 148

Trúc Cơ Kỳ: 6

Kết Đan Kỳ: 1

Nguyên Anh Kỳ: 0

Hóa Thần Kỳ: 1

Luyện Hư Kỳ: 0

Hợp Thể Kỳ: 0

Đại Thừa Kỳ: 0

Độ Kiếp Kỳ: 0

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 0

Chân Tiên Cảnh: 0

Kim Tiên Cảnh: 0

Thái Ất Cảnh: 0

Đại La Cảnh: 0

Đạo Tổ Cảnh: 0

Hỗn Độn Đạo Tổ: 0

Thiên Đạo: 0

north